Xác định đúng đối tượng khách hàng, hiểu được các phân khúc khách hàng là cách giúp bạn có thể bán hàng hiệu quả nhất. Rất nhiều môi giới bỏ tiền ra quảng cáo tuy nhiên không hiệu quả thông thường là do bạn chưa biết cách xác định khách hàng của mình

Nhận định khách hàng là một việc vô cùng quan trọng, hầu hết các bạn môi giới mới vào nghề luôn gặp khó khăn trong việc làm sao để có thể tìm kiếm khách hàng phù hợp. Loạt bài viết tiếp theo Hoàng Phát Land sẽ hướng dẫn các bạn mới có được cái nhìn rỏ ràng hơn và hiểu rỏ hơn các phân khu khách hàng để có thể tìm kiếm khách hàng hiệu quả.

Thông thường sẽ có 3 cách để bạn xác định phân khúc khách hàng phù hợp:

Dựa vào 3 phân khúc khách hàng trên sẽ giúp bạn biết được ai là người có khả năng cao nhất để mua dự án của mình, cách ứng xử và phương án cụ thể dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng đều sẽ thuộc 1 nhóm trong mỗi phân khúc. Bằng việc xác định rỏ được đối tượng mình đang chăm sóc bạn có thể chọn cho họ phương án phù hợp điều này giúp bạn tăng cao khả năng chốt giao dịch.

Chúc các bạn thành công!